AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho PTHH:  N2 + H2 \(\leftrightarrows\) NH3.  Các hệ số đặt trước các phân tử N2, H2, NH3 lần lượt là:

  • A. 1, 3, 2
  • B. 1, 2, 3
  • C. 2, 1, 3
  • D. 3, 1, 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  N2 + 3H2 \(\leftrightarrows\) 2NH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>