YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điền chất cần tìm và hệ số thích hợp

  FeO + CO → X + CO2

  • A. Fe2O3 và 1:2:3:1
  • B. Fe và 1:1:1:1
  • C. Fe3O4 và 1:2:1:1
  • D. FeC và 1:1:1:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  FeO + CO → Fe + CO2

  Vậy X là Fe

  Tỉ lệ FeO : CO : Fe : CO2 là 1 : 1 : 1 : 1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA