AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng

  2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

  • A. 1:1
  • B. 1:2
  • C. 2:1
  • D. 2:3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

  Ta thấy cứ 2 mol NaOH thì tác dụng với 1 mol CuSO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>