AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình hóa học:   a Al +  b HCl   →  c AlCl3  +  d H2

  Các hệ số a,b,c,d lần lượt nhận các giá trị nào sau đây:

  • A. 2,6,2,3
  • B. 2,6,3,2 
  • C. 2,6,3,3
  • D. 6,3,2,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2Al +  6HCl   →  2AlCl3  +  3H2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>