AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình hóa học nào sau đây cân bằng đúng?

  • A. HCl      +    Zn →  ZnCl2 +   H2
  • B. 2HCl       +      Zn →  ZnCl2  +    H2 
  • C. 3HCl    +    Zn  →  ZnCl2 +    H2
  • D. 2HCl    +     2Zn  →  2ZnCl2 +  H2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  2HCl      +    Zn →  ZnCl2 +   H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA