AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 bằng phản ứng

  • A. nung natri axetat với vôi tôi xút.
  • B. điện phân dung dịch natri axetat
  • C. craking n-butan. 
  • D. cacbon tác dụng với hiđro.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>