AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O . Hai hiđrocacbon đó là

  • A. C2H6 và C3H8. 
  • B. C3H8 và C4H10. 
  • C. CH4 và C2H6. 
  • D. C4H10 và C5H12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>