AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt glyxerol và ancol etylic đựng trong hai lọ không nhãn ta dùng

  • A. Dung dịch NaOH. 
  • B. Cu(OH)2 . 
  • C. Na.
  • D. Dung dịch Brôm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>