AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?

  • A. Etylclorua. 
  • B. Anđehit axetic.
  • C. Tinh bột. 
  • D. Etilen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>