AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

  • A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br 
  • B. CH3-CH2-CH2-CH2Br
  • C. CH3- CH2-CHBr- CH2Br 
  • D. CH3-CH2-CHBr-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>