YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng hạt nhân, proton: 

  • A. có thể biến thành nơtron và ngược lại       
  • B. có thể biến đổi thành nucleon và ngược lại    
  • C. được bảo toàn                                                     
  • D. A và C đúng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON