• Câu hỏi:

  Trong nguyên tử, quan hệ giữa số hạt electron và proton là 

  • A. Bằng nhau      
  • B. Số hạt electron lớn hơn số hạt proton
  • C. Số hạt electron nhỏ hơn số hạt proton          
  • D. Không thể so sánh được các hạt này

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC