YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X có 2 đồng vị là 127X và 131X.

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A.  127X có ít hơn 131X 4 nơtron và 4 electron.
  • B. 127X có ít hơn 131X 4 nơtron.
  • C. 127X có ít hơn 131X 4 proton và 4 electron. 
  • D. 127X có ít hơn 131X 4 proton.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA