YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về sự chuyển động của e trong nguyên tử là đúng? 

  • A. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình tròn.   
  • B. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình bầu dục.
  • C. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo những quỹ đạo xác định.       
  • D. tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA