AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân.

  Cho các phát biểu sau về X:

  X có 26 nơtron trong hạt nhân.

  X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.

  X có điện tích hạt nhân là 26+.

  Khối lượng nguyên tử X là 26u.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>