MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hạt X và Y có cấu tạo như sau:

  Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? 

  • A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
  • B. X và Y là các hạt có điện tích trái dấu.
  • C. X và Y là các hạt mang điện tích âm. 
  • D. X và Y là các hạt mang điện tích dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA