AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;3) và đường thẳng \(\Delta :x - 2y + 1 = 0.\) Xác định tọa độ H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng \(\Delta \)

  Lời giải tham khảo:

  Lập đúng phương trình tổng quát AH: 2x + y -5 = 0

  \(H = AH \cap \Delta  \Rightarrow H\left( {\frac{9}{5};\frac{7}{5}} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>