RANDOM
  • Câu hỏi:

    Giải bất phương trình \((x - 2)({x^2} + 2x - 3) > 0\)

    Lời giải tham khảo:

    Lập bảng xét dấu và kết luận nghiệm \(S = ( - 3;1) \cup (2; + \infty )\)

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA