ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow v  = (2; - 1)\) và điểm M(-3;2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \) là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

  • A. (5;3)
  • B. (1;1)
  • C. (-1;1)
  • D. (1;-1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi M’(x’;y’) là ảnh của M ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - 3 + 2 =  - 1\\y' = 2 - 1 = 1\end{array} \right. \Rightarrow M'( - 1;1).\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7106

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON