YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy tìm vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {a;b} \right)\) sao cho khi tịnh tiến đồ thị \(y = f(x) = {x^3} + 3x + 1\) theo \(\overrightarrow v \) ta nhận được đồ thị hàm số \(y = g(x) = {x^3} - 3{x^2} + 6x - 1.\)

  • A. \(\overrightarrow v  = \left( {1; - 2} \right)\)
  • B. \(\overrightarrow v  = \left( { - 1;2} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow v  = \left( {1;2} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow v  = \left( { - 1; - 2} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ giả thiết ta có: \(g(x) = f(x + a) + b\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 6x - 1 = \left[ {{{(x + a)}^3} + 3(x + a) + 1} \right] + b\\ = {x^3} + 3a{x^2} + 3({a^2} + 1)x + {a^3} + 3a + 1 + b.\end{array}\)

  Suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}a =  - 1\\b = 2\end{array} \right..\)

  Vậy ta được \(g(x) = f(x - 1) + 2,\) tức là \(\overrightarrow v  = ( - 1;2).\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON