• Câu hỏi:

  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

  • A. Phép tịnh tiến theo vecto biến M thành M’ thì  \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {MM'} \)
  • B. Phép tịnh tiến là phép đồng nhất khi vecto tịnh tiến là O
  • C. Phép tịnh tiến theo vecto biến M thành M’ và N thành N’ thì tứ giác MNM’N’ là hình bình hành
  • D. Phép tịnh tiến theo vecto v biến đường tròn (O;R) thành đường tròn (O;R)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Phương án A. v = MM' mới đúng nghĩa.

  Phương án C. Tứ giác MNN’M’ mới là hình bình hành.

  Phương án D. Phép tịnh tiến theo vecto v chi biến đường tròn (O; R) thành đường tròn (O; R) khi vecto tịnh tiến bằng vecto không.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC