YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương không cùng phương với vectơ \(\overrightarrow u .\) Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u ,\) biến đường thẳng d thành d’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. d song song với d’   
  • B. d trùng với d’
  • C. d cắt d’
  • D. d’ có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(A \in d,{T_{\overrightarrow u }}(A) = {A_1} \Leftrightarrow \overrightarrow {A{A_1}}  = \overrightarrow u \)

  \(B \in d,{T_{\overrightarrow u }}(B) = {B_1} \Leftrightarrow \overrightarrow {B{B_1}}  = \overrightarrow u \)

  \( \Rightarrow \overrightarrow {A{A_1}}  = \overrightarrow {B{B_1}}  \Rightarrow AB//{A_1}{B_1}\) hay d//d’.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON