YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(- 1;1;3) và hai đường thẳng \(\Delta :\frac{{x - 1}}{3} = \frac{{y + 3}}{2} = \frac{{z - 1}}{1}\), \(\Delta ':\frac{{x + 1}}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{{ - 2}}\). Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M, vuông góc với \(\Delta\) và \(\Delta'\).

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - 1 - t\\
   y = 1 - t\\
   z = 3 + t
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - 1 - t\\
   y = 1 + t\\
   z = 3 + t
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - 1 - t\\
   y = 1 + t\\
   z = 1 + 3t
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - t\\
   y = 1 + t\\
   z = 3 + t
   \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA