ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{x^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 6\). Mệnh đề nào dưới đây sai ?

  • A. Mặt phẳng (Oxz) cắt mặt cầu (S).
  • B. Mặt phẳng (Oyz) đi qua tâm của mặt cầu (S).
  • C. Mặt phẳng (Oxy) cắt mặt cầu (S).
  • D. Gốc tọa độ O nằm bên ngoài mặt cầu (S).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON