YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A(1;0;3), B(2;3; - 4) , C( - 3;1;2)\). Tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

  • A. (4;2;- 9)
  • B. (4;- 2;9)
  • C. (4;2;- 9)
  • D. (- 4;- 2;9)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA