AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(F(x) = \cos 3x\) là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây ?

  • A. \(f(x) = 3\sin 3x\)
  • B. \(f(x) = \frac{{\sin 3x}}{3}\)
  • C. \(f(x) =  - \sin 3x\)
  • D. \(f(x) =  - 3\sin 3x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA