AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{1}{{{x^2} + 1}}\) có bảng biến thiên như hình bên. Tìm khẳng định đúng.

  • A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0
  • B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1
  • C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0
  • D. Hàm số không có GTLN & GGTNN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>