AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét một hình chữ nhật có các cạnh thay đổi thay đổi và có diện tích bằng 961 m2 nội tiếp trong một đường tròn. Gọi S là diện tích của phần hình phẳng nằm trong hình tròn nhưng nằm ngoài hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của S.

  • A. \(961\pi  - 961 ({{\rm{m}}^{\rm{2}}})\)
  • B. \(480,5\pi  - 961 ({{\rm{m}}^{\rm{2}}})\)
  • C. \(1922\pi  - 961 ({{\rm{m}}^{\rm{2}}})\)
  • D. \(1892\pi  - 946 ({{\rm{m}}^{\rm{2}}})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA