YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri ông X đã kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc cần tăng cường quản lí hoạt động kinh doanh oline qua mạng xã hội. Ông X đã thực hiện quyền gì của công dân?

  • A. Tham gia quản lí Nhà nước.            
  • B. Xây dựng bộ máy nhà nước.
  • C. Xây dựng chính sách xã hội.      
  • D. Tự do ngôn luận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON