YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

  • A. Silua
  • B. Pecmi
  • C. Cacbon
  • D. Cambri

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF