ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

  • A. Silua
  • B. Pecmi
  • C. Cacbon
  • D. Cambri

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON