YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

  • A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật
  • B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật
  • C. Thời gian hình thành và phát triển của trái đất
  • D. Hóa thạch và khoáng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào quá trình biến đổi của trái đất biến đổi lớn về địa chất, khí hậu, và các hoá thạch thế giới sinh vật điển hình các nhà địa chất học chia lịch sử phát triển của trái đất thành các giai đoạn chính được gọi là các đại địa chất.

  Bao gồm: đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh. Các đại lại được chia nhỏ thành các kỉ. Ranh giới giữa các đại hoặc các kỉ thường là các giai đoạn có những biến đổi của trái đất làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt và sau đó là bắt đầu một giai đoạn tiến hoá mới của các sinh vật sống sót. Các sinh vật sống sót tiến hoá và bước vào giai đoạn bùng nổ, phát sinh các loài mới và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON