YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

  • A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật
  • B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật
  • C. Thời gian hình thành và phát triển của trái đất
  • D. Hóa thạch và khoáng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA