AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng đều thì : 

  • A. Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với vận tốc v.
  • B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.
  • C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. 
  • D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>