• Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 5 + 60t (x đo bằng km. t đo bằng h) . Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và với vận tốc bằng bao nhiêu? 

  • A. Từ điểm O với vận tốc 60 km/h
  • B. Từ điểm M cách O 5 km với vận tốc 5 km/h
  • C.  Từ điểm M cách O 5 km với vận tốc 60 km/h 
  • D. Từ điểm O với vận tốc 5 km/h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC