• Câu hỏi:

  Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ? 

  • A. Ô tô chạy từ A : xA= 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10. 
  • B.  Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.
  • C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t; Ô tô chạy từ B: xB = 48t – 10.  
  • D. Ô tô chạy từ A : xA = – 54t;Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC