AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau đây là đúng? 

  • A. Xe chắc chắn chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.
  • B. Quãng đường xe chạy được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
  • C. Tốc độ trung bình trên các quãng đường khác nhau trên đường thẳng AB có thể là khác nhau. 
  • D. Thời gian chạy tỉ lệ với tốc độ v.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>