AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai: 

  • A. Hệ quy chiếu gồm hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ đếm thời gian
  • B. Hệ quy chiếu được dùng để xác định tọa độ chất điểm
  • C. Chuyển động và trạng thái tự nhiên có tính chất tuyệt đối 
  • D. Gốc thời gian là thời điểm t=0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>