AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

  • A. Nấm và vi khuẩn
  • B. Thực vật
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Các động vật kí sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>