YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

  • A. Nấm và vi khuẩn
  • B. Thực vật
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Các động vật kí sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON