AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây:

  • A. Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ
  • B. Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần vi sinh vật
  • C. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  • D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>