AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?

  • A. Động vật ăn thực vật
  • B. Động vật ăn thịt
  • C. Vi sinh vật phân giải
  • D. Thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>