YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?

  • A. Động vật ăn thực vật
  • B. Động vật ăn thịt
  • C. Vi sinh vật phân giải
  • D. Thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON