AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

  • A. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt bậc 1 động vật ăn thịt bậc 2
  • B. Động vật ăn thịt bậc 1, động vật ăn thịt bậc 2, thực vật
  • C. Động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật, thực vật
  • D. Thực vật, động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>