YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

  • A. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt bậc 1 động vật ăn thịt bậc 2
  • B. Động vật ăn thịt bậc 1, động vật ăn thịt bậc 2, thực vật
  • C. Động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật, thực vật
  • D. Thực vật, động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF