ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

  • A. Sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu
  • B. Sửa đổi dữ liệu
  • C. Nhập và sửa dữ liệu
  • D. Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13551

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON