ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế, bao gồm:

  • A. Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu
  • B. Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề
  • C. Tạo những nút lệnh để đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối…
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON