YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:

  • A. \(x^2+4x-7=x^2+8x-10\)
  • B. \(x^3+8x=0\)
  • C. \(x^2-4=0\)
  • D. \(5x-1=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(x^2-4=0\) đúng vì hệ số \(a=1\neq 0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF