YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hệ số c của phương trình \(x^2+7x+9=9\) là:

  • A. 9
  • B. -9
  • C. 0
  • D. 18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(x^2+7x+9=9\Leftrightarrow x^2+7x+0=0\)

  \(\Rightarrow x=0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF