YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tập nghiệm của phương trình \(\sqrt{x^2+8x+25}\leq 3\) là:

   

  • A. \(x>-4\)
  • B. \(x<-4\)
  • C. \(x\geq -4\)
  • D. \(x=-4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\sqrt{x^2+8x+25}=\sqrt{(x+4)^2+9}\geq \sqrt{9}=3\)

  Đẳng thức xảy ra tại dấu "=". Vậy \((x+4)^2=0\Leftrightarrow x=-4\) là nghiệm duy nhất

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF