YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số nghiệm của phương trình \(x^2=20x-10^2\)là:

   

  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm
  • C. vô số nghiệm
  • D. vô nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x^2=20x-10^2\Leftrightarrow (x-10)^2=0\Leftrightarrow x=10\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF