AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung Ơ-lit

   

  • A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • B. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • C. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M là song song với a
  • D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA