AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiên đề Ơ-clit được phát biểu: 

  "Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a..."

  • A. có ít nhất 1 đường thẳng song song với a
  • B. có duy nhất 1 đường thẳng đi qua M và  song song với a
  • C. có vô số đường thẳng song song với a
  • D. có hai đường thẳng song song với a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>