AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu hai đường thẳng song song thì:

  • A. Cặp góc đồng vị bằng nhau
  • B. Cặp góc sole trong bằng nhau
  • C. Cặp góc trong cùng phía bù nhau
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>