YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho điểmO nằm ngoài đường thẳng d:

   

  • A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d
  • B. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d
  • C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d
  • D. Có duy nhất một đưởng thẳng song song với đường thẳng d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>